Ingliz tilida sabzavotlarning nomlari

  cabbage cabbage

  cabbage

  karam

  beetroot beetroot

  beetroot

  lavlagi

  garlic garlic

  garlic

  sarimsoq

  tomato tomato

  tomato

  pomidor

  potato potato

  potato

  kartoshka